TRACK & TRACE koudeketen koelketen automatisatie

U bent hier: Nederlands > Koudeketen > Track & trace

Krautz Temax ontwikkeling & productie van automatisatie en tracking & tracing systemen

Track en trace is een begrip uit de transport en logistiek branche (intern en extern) op vlak van opvolging en organisatie. Tracking en tracing betekent het zichtbaar maken van een tijd-locatie ofwel het volgen van een bepaald product in de totale supply chain volgens een bepaalde tijdsindex. Sommige ondernemingen en organisaties hebben dergelijke uitgebreide structuren dat het complex wordt om aan te geven waar in de keten een product zich bevindt op welke tijd. Om hieraan een oplossing te bieden kunnen tracking en tracing systemen geïntegreerd worden. Dit met als doel enige zichtbaarheid te creëren in de productlocatie op een bepaald tijdstip.

Track & Trace van isolatieverpakkingen in de koudeketen – koelketen

Ook in de opbouw en ontwerp van de koudeketen ofwel koelketen waar thermische of geïsoleerde verpakkingen worden gebruikt om de temperatuur van temperatuurgevoelige producten ofwel geconditioneerde producten te bewaren gedurende bepaalde tijd, is het zéér belangrijk om tracking en tracing formules en systemen te integreren. Niet alleen kan de verpakking getraceerd en gevolgd worden in de volledige supply chain of koudeketen maar kan ook het geconditioneerde product gevolgd worden in zowel locatie als tijd wat mogelijkheden biedt inzake product kwaliteit-analyse.

Locatie-voorraad + service-status van de isolatieverpakkingen via track en trace

Als het geïntegreerde tracking systeem enkel en alleen gebruikt wordt om een thermische verpakking te volgen dan heeft dit eerder betrekking op de beeldvorming van de verpakking met name de stockage-hoeveelheden per individuele locatie en de eventuele service-vereisten aan de verpakking. Het traceren van een isolatieverpakking met voorgaand doel gebeurt dan ook veelal op herbruikbare verpakkingen. Via dergelijke tracking van de isolatieverpakking en de informatieverwerking ervan kan men zien waar een product zich bevindt in de supply chain of koudeketen en in welke staat dat het zich bevindt.

Quality controlling - Quality Assurance

Een tracking systeem kan tevens geïmplementeerd worden op een eenweg isolatieverpakking of thermische verpakking. Hierbij zal in eerste instantie de taak van de tracking er eveneens in bestaan de locatie van de verpakking en het verpakte product te bepalen in de supply chain ofwel de koudeketen op een bepaald tijdstip. Het extra voordeel van een tracking systeem op een eenweg verpakking is de mogelijkheid tot gegevenskoppeling aangaande temperaturen. Als een tracking systeem gebruikt wordt dat tevens door alle actoren in de koudeketen kan geregistreerd worden, dan wordt een mogelijkheid gecreeërd om tijdens de detectie een tijd en tevens temperatuur te koppelen. Hierdoor ontstaat een temperatuur-management systeem waardoor per locatie een tijd en temperatuur in beeld kan gebracht worden wat zijn nut kan bewijzen in het algemene Quality Assurance Systeem. Uiteraard dient hiervoor een temperatuurlogger aan het tracking systeem gekoppeld te worden.

Wat heb je nodig om een track & trace systeem op te zetten?

Om een tracking en tracing systeem op te zetten met als doel bepaalde verpakkingen ofwel de verpakte producten te volgen in de supply chain dient met te beschikken over drie voorname onderdelen zijnde; een tracking product dat gedetecteerd wordt, een scanningsysteem dat het tracking product kan lezen en een verwerkingsysteem dat de gegevens vergaart en verwerkt.

Tracking product
Er zijn verschillende mogelijkheden, producten of toepassingen die het mogelijk maken om een tracking en tracing te implementeren in een bestaande koudeketen of koelketen. De meest gebruikte toepassingen in de Temax isolatieverpakkingen zijn:
- Uniek nummer per individuele thermische verpakking
- Unieke barcode per individuele thermische verpakking
- Unieke RFID tag per individuele thermische verpakking
De keuze wordt hierin bepaald door de werkwijze die men wenst te implementeren of de beschikbare technologie. Ook is uiteraard een combinatie van verschillende tracking producten mogelijk. Zo kan men bijvoorbeeld opteren om bij een unieke barcode eveneens het unieke nummer uitvergroot zichtbaar te maken zodat de actoren in de supply chain ervoor kunnen opteren om ofwel de barcode ofwel het uniek nummer te gebruiken als het product in hun stukje van de supply chain is opgenomen.

Informatie vergaren en verwerken
Naast een trackingproduct dient men tevens over de nodige apparatuur en toestellen te beschikken om de gegevens zowel te vergaren als te beheren. Deze apparatuur is direct afhankelijk van het tracking product. Waar bij een uniek nummer een geschreven document al voldoende kan zijn om het tracking nummer te noteren, vergt een RFID of barcode tracking al meer geavanceerde scanners om de tags en barcodes te scannen en benodigt men hierbij tevens de vereiste software om de gegevens te verwerken.

Statistieken en informatie-tabellen
Het uiteindelijke doel van een tracking en tracing systeem is uiteraard het resultaat van de gegevens zijnde statistieken en informatie-tabellen waarop zichtbaar wordt op welke locatie in de supply chain een bepaald product zich bevindt op een bepaald tijdstip en in welke conditie het zich bevindt (temperatuur of service-conditie). Deze gegevens kunnen ofwel later gepubliceerd worden of kunnen in real-time aangegeven worden naargelang de geïmplementeerde tracking producten en verwerkingssystemen.

Krautz Temax track trace barcode RFID

Krautz Temax track trace barcode RFID

TEMAX ontwikkeling - productie van Track & Trace systemen

Krautz-Temax ontwikkelt en produceert track en trace systemen dewelke gebruikt worden om zowel de locatie van thermische verpakkingen (eenweg en herbuikbaar) per tijdsindex zichtbaar te maken in de supply chain, als het opzetten van een quality assurance systeem door de TTL-data waarbij locaties aan tijd en temperatuur worden gekoppeld. Om deze tracking en tracing mogelijk te maken ontwikkelt en produceert Krautz-Temax unieke nummers, barcodes of RFID tags. Deze unieke identificatie wordt op de thermische verpakking aangebracht volgens wens van de klant.