CCRM cold chain risk management = temperatuur risico analyse in uw koelketen

U bent hier: Nederlands > Koudeketen > CCRM engineering

Wat is de Temax C.C.R.M. " Cold Chain Risk Management" prognose engineering?

De CCRM-engineering detecteert temperatuur-risico's VOOR dat u transporteert
De C.C.R.M. "Cold Chain Risk Management" is een uniek ontwikkelde thermische prognose engineering ofwel studie die speciaal ontworpen werd om mogelijke temperatuurrisico's (HCCP's "Hazardous Critical Control Points") in de koudeketen of koelketen op te sporen of te detecteren indien een passieve koeling wordt toegepast. De CCRM thermische engineering biedt de mogelijkheid om de volledige temperatuurflow in de koudeketen uit te tekenen (te berekenen) en de temperatuurpieken ofwel temperatuurexcursies op voorhand te bepalen. De CCRM berekent de product kerntemperatuur en zijden temperatuur, ofwel de "best" en "worst" scenario. Via de CCRM kan u dus OP VOORHAND zien of er al dan niet temperatuurrisico's in de koudeketen (koelketen) aanwezig zijn nog vooraleer de goederen op transport geplaatst worden. Via de CCRM engineering kunnen dus op voorhand extra aandachtspunten in de koudeketen in kaart gebracht worden en kunnen instructies en opmerkingen geïnstrueerd worden naar de actoren in de koudeketen. Met behulp van de CCRM-engineering kunnen dus product kwaliteitsafwijkingen omwille van temperaturafwijkingen geminimaliseerd tot zelfs volledig vermeden worden.

CCRM thermal prognose engineering voor uw specifieke transport - temperatuur situatie
De C.C.R.M. thermische prognose engineering werd specifiek ontwikkeld om unieke transport en temperatuur situaties te berekenen. Met de benodigde informatie kan de temperatuur per actor en stap in de koudeketen gevisualiseerd worden. Van zodra alle gegevens gekend zijn kan de thermische progonose engineering gestart worden. U ontvangt een volledig rapport met de berekende data en resultaten waarin de temperatuur-risico's per stap in de koudeketen (koelketen) weergegeven zijn. Met deze informatie kan u vervolgens de aandachtspunten of specifieke instructies uitzetten naar de actoren in de koudeketen nog vooraleer de goederen verzonden worden. Via de CCRM engineering kan u met andere woorden mogelijke temperatuurrisico's minimaliseren tot zelfs geheel vermijden

Hoe ontvangt u uw specifiek CCRM rapport? Het is zéér eenvoudig

  1. U zendt ons een email met vermelding of vraag naar CCRM-engineering
  2. Wij zenden u ons Excel invulblad met transport en temperatuurgegevens
  3. U vult de gewenste gegevens in en zendt dit dokument terug naar ons
  4. Wij maken uw specifieke CCRM temperatuur-voorspelling-engineering (ca 2 werkdagen)
  5. Wij zenden u de resultaten (PDF file 10 pagina's) met temperatuurgrafiek van uw situatie

Uw koelketen temperatuur (buitentemperatures + max limieten)

Krautz Temax CCRM temperature graphic cold chain

Onze berekende temperaturen (product kern + zijde temperatuur)
Uw producten in uw specifieke koelketen in een Temax geïsoleerde verpakking

Krautz Temax Kaltekette Kühlkette - chaîne du froid - Koelketen koudeketen

Resultaten van het C.C.R.M. systeem
De grafiek toont de temperatuur van de kern en de zijden in de geïsoleerde verpakking, waarin de producten verpakt zijn, na elke stap in de koudeketen of cold chain. Het is vervolgens aan de klant om deze gegevens te analyseren en aan te geven of de berekende waarden binnen de marges liggen die acceptabel zijn om de verzending te laten plaatsvinden volgens de berekende waarden. Indien deze niet acceptabel zijn, dan wordt het CCRM systeem bijgestuurd opdat deze waarden alsnog acceptabel worden. Dit kan door de isolatiekwaliteit te verhogen, transporttijden anders in te delen, en zo meer. Telkens als een wijziging wordt aangebracht in het CCRM systeem, dan zal een nieuwe grafiek opgemaakt worden dewelke wederom door de klant geanalyseerd zal worden. Dit tot de cold chain temperaturen van de verzending acceptabel zijn.

Uw voordeel van het CCRM systeem
Via het CCRM systeem krijgt u reeds een eerste indruk van wat Temax isolatie u kan bieden en of het adequaat is om de temperaturen van uw verzending te garanderen. Dit nog voor dat u de producten effectief verstuurt. Het CCRM systeem is dus een theoretische voorstudie van de koudeketen en vermijdt dat u straks, als u effectief gaat verzenden, mogelijke kwaliteitsproblemen ondervindt omwille van ongewenste temperatuurexcursies en overschrijdingen.

Gekalibreerde gegevens in de CCRM thermische engineering volgens praktijk tests.

Als een thermische engineering van een passief koelsysteem wordt toegepast in een koudeketen of koelketen, zonder thermische energiegeneratoren zoals koelelementen of PCM's, met steeds wijzigende temperaturen (een flow) dan is het zéér lastig tot zelfs onmogelijk om de temperaturen theoretisch te voorspellen of te bepalen aangezien elke molecule van zowel het product als de omvattende lucht in de passieve koeling een andere temperatuurcurve toont. Eén enkele verpakking ondergaat dus duizenden temperatuurverlopen. Om mogelijke foutmarges of afwijkingen van het theoretische en het praktische te minimaliseren wordt bij de CCRM thermische engineering gebruik gemaakt van calibraties dewelke gebaseerd zijn op gevalideerde of product gekwalificeerde waarden. Hierdoor kunnen accurate theoretische resultaten geboekt worden, doch zijn afwijkingen uiteraard steeds mogelijk omwille van allerhande temperatuurfenomenen.

Klantgerichte kalibraties voor specifieke CCRM prognose engineering
Om een zo accuraat mogelijke thermische prognose engineering te kunnen bieden, bieden we tevens de mogelijkheid om specifieke klantgerichte temperatuurgegevens te integreren in de CCRM engineering dewelke fungeren als een specifieke kalibratie. We gebruiken aldus een omgekeerde engineering met de geteste (gevalideerde) temperatuurgegevens om vervolgens eenvoudig de temperatuurrisico's te berekenen bij nieuwe destinaties en bestemmingen zonder dat nieuwe tests vereist zijn.

Temax CCRM Engineering

GDP temperature risk assessment in Pharmaceuticals