Isolatieconfiguratie berekening voor thermische verpakkingen

U bent hier: Nederlands > Koudeketen > Isolatieconfiguratie

Waarom een thermische berekening? Ideale temperatuurbescherming & payload relatie

Bij het transport van temperatuurgevoelige producten kan u kiezen voor een transport met een actieve koeling (koelmotoren) of een passieve koeling (geïsoleerde verpakking). Bij deze laatste kan u tevens opteren voor een cold chain verpakking, die de gehele cold chain bescherming biedt middels toevoeging van gelpacks of andere energie generatoren, of een HCCP verpakking waarbij een HCCP verpakking enkel de taak heeft de temperatuur te beschermen tijdens de HCCP's in de koudeketen. Als geïsoleerde verpakkingen gebruikt worden, dan is tevens de vraag wat de impact van deze verpakking is op de payload. Zeker als luchtvracht geimplementeerd wordt in de cold chain. Bijgevolg is het aangewezen de ideale verhouding tussen temperatuurbescherming en payload te achterhalen. Dit kan middels de thermische energieberekeningen ofwel het CCRM systeem.

Krautz Temax payload airfreight pallets cold chain

De ideale isolatie-configuratie voor uw verzending

Het doel van de thermische berekeningen ofwel de isolatieberekening bestaat erin te bepalen welke isolatiekwaliteit vereist is voor een bepaalde verzending of transport in een koudeketen teneinde temperatuurexcursies of overschrijdingen van de minimum en maximum temperatuurgrenswaarden te vermijden. Deze berekening zal leiden naar een bepaalde isolatiekwaliteit en een bepaalde isolatieconfiguratie die dient gebruikt te worden om de berekende temperaturen te realiseren. Afwijkingen van de opbouw, leidt naar afwijkingen van de temperaturen. U ontvangt van ons een PDF file (10 pagina's) met de thermische berekening en de isolatiekwaliteit die dient gebruikt te worden voor uw toepassing.

Temax JA of NEE ? Wij berekenen eerst de mogelijkheden

De Temax thermische berekeningen ofwel de isolatieberekeningen maken deel uit van het CCRM "Cold Chain Risk Management" en worden gebruikt om de temperatuurflow ofwel de temperatuurcurve te berekenen in een Temax passief koelsysteem. Het doel van de isolatieberekeningen bestaat erin de isolatiekwaliteit en de opbouw van de thermische verpakking of passieve koeling als geheel op voorhand theoretisch te bepalen. Met andere woorden berekenen we uw specifieke toepassing. Met deze theoretische thermische berekeningen kunnen we derhalve de ideale relatie bepalen tussen de vereiste isolatieconfiguratie ofwel de samenstelling en de payload die uiteraard mede de kostenfactor bepaald in verzendingen in een koudeketen. Alle thermische berekeningen zijn gecalibeerd op gevalideerde en product gekwalificeerde Temax passieve koeltechnieken.

Eén enkele temperatuurexcursie of volledige koudeketen berekening

Als we uw verzending analyseren via een thermische berekening ofwel het C.C.R.M. systeem, dan kan u opteren voor een berekening dewelke één enkele temperatuurexcusie analyseert ofwel een berekening dewelke de volledige koudeketen of cold chain in kaart brengt. Het doel van deze berekening ofwel CCRM systeem is de HCCP's ofwel de "Hazardous Critical Control Points" te bepalen waar een mogelijke onderbreking of excursie van de koudeketen kan plaatsvinden. Dit met als doel deze onderbreking of temperatuurexcursie te neutraliseren.

Krautz Temax temperatur berechnung Kaltekette Kühlkette

Krautz Temax temperatuurberekening koelketen koudeketen luchtvracht

Temax CCRM Engineering

GDP temperature risk assessment in Pharmaceuticals