Koudeketen of koelketen van farmaceutica en geneesmiddelen

U bent hier: Nederlandskoudeketen > Koudeketen farmaceutica

Wanneer we de types pharmaprodukten en healthcare produkten van naderbij bekijken, zien we dat verschillende produktgroepen zich vormen naargelang de temperatuurbarrière in dewelke de produkten moeten blijven om de kwaliteit van het produkt te garanderen. De meest bekende produktgroepen zijn gekoelde, ambient en bevroren produkten die elk hun eigen specifieke temperatuurbarrières hebben. De meest gebruikelijke temperatuurbarrière bij temperatuur- en tijdsgevoelige gekoelde produkten is .. (+2°C tot +8°C)..   Dit betekent dat gedurende de totale koelketen of koudeketen, van de pharma producent tot de consument, de temperatuur niet onder de twee graden of boven de acht graden mag komen. Wanneer we kijken naar ambient pharmaprodukten of healthcare produkten, dan zijn de meest gebruikelijke temperatuurbarrières (+15°C tot +25°C) of (+0°C tot (+25°C.) Dat betekent ook dat gedurende de totale koelketen of koudeketen van producer tot consument, de temperatuur niet mag zinken onder de minimumbarrière of stijgen boven de maximumbarrière. Deze ambient produktgroep is enkel recentelijk verplicht aan bepaalde temperatuurbarrières door nieuwe wetten en regels.

Koelketen of koudeketen van temperatuursgevoelige geneesmidelen

Een koelketen of koudeketen, ook wel een temperatuurgecontroleerde supply chain genoemd, is een keten waarin de temperatuur- en tijdsgevoelige produkten getransporteerd of gedistribueerd worden vanaf een startpunt, de zender van de produkten, tot het eindpunt, de eindgebruiker van de de produkten. Een cold chain bestaat uit verschillende actoren die uiteindelijk de cold chain creëren. Deze actoren kunnen zijn:

  • De producent van de tijds- en temperatuurgevoelige goederen.
  • De magazijnen waar de produkten opgeslagen worden.
  • De transportfirma’s die de produkten transporteren
  • De freight forwarders die de produkten behandelen
  • De distributiecentra

Al deze actoren creëren de cold chain en ze behandel allen de produkten.

Krautz Temax cold cool chain pharmaceuticals healthcare 2°C 8°C 15°C 30°C 40°C chilled ambient

Hierboven wordt een koelketen of koudeketen getoond met de verschillende types pharmaceutische of healthcare produkten. De tekening laat zien dat een producent van temperatuur- en tijdsgevoelige produkten verschillende types kan produceren zoals gekoelde, ambient en bevroren goederen, deze moeten behandeld worden door de actoren in de cold chain. De vraag is: Zijn deze actoren uitgerust met het nodige materiaal om deze producten te behandelen waar de minimale en maximale temperatuurbarrières van de verschillende producten bewaard moeten blijven? Daarom dienen ze temperatuurgecontroleerde omgevingen (actieve koelsystemen) te implementeren of verpakkingssystemen (passieve koelsystemen) of een combinatie van beide, zodat de gevraagde temperaturen geboden kunnen worden. Met andere woorden, de grote vraag in een cold chain is of de cold chain gesloten is, dat er geen temperatuurexcursies plaatsvinden, die we HCCP’s noemen “hazardous critical control points”, waar de temperatuur van het produkt kan stijgen boven de maximale barrière of dalen onder de minimale barrière.

Meervoudige temperaturen in een koelketen of koudketen

De tekening hierboven toont een cold chain waarin drie pharmaceutische productiebedrijven drie verschillende types van tijds-en temperatuurgevoelige pharmaproducten produceren en waarbij drie verschillende distributiekanalen gecreëerd worden, dat wil zeggen dat verschillende transport en opslagbedrijven elk specifiek produkt behandelen. De uitdaging wordt zelfs groter wanneer al de verschillende tijds-en temperatuurgevoelige produkten behandeld worden door een enkel distributiekanaal, zoals beneden aangetoond. Eén transport- of opslagbedrijf behandelt al de verschillende produkten. Het transport- of opslagbedrijf moet uitgerust zijn met de nodige uitrusting om al deze produkten te behandelen binnen elk temperatuurbereik. Dit is geen gemakkelijke taak, waarbij meestal een combinatie van actieve en passieve koelsystemen gebruikt wordt.

Krautz Temax Kühlkette Kaltekette Pharmazeutika 2°C 8°C 15°C 25°C 30°C 40°C healthcare