Woningbouw – isolatietechniek om te isoleren met isolatiefolie

U bent hier: Nederlands > Koudeketen > Woningbouw isolatietechniek

Waarom een woning isoleren

Het doel van isoleren in het algemeen bestaat erin twee verschillende temperaturen van elkaar te scheiden. In de woningbouw wordt isolatiemateriaal gebruikt om voornamelijk in de winter een verwarmde ruimte te beschermen opdat de gegenereerde warmte niet uit de woning kan ontsnappen waardoor tevens besparing op energieverbruik wordt gecreëerd. Ook in de zomer biedt isolatie voordelen zij het in de omgekeerde richting waarin het doel erin bestaat de warmte buiten te houden. Hoe en waar men ook isoleert, de isolatiekwaliteit van het isolatiemateriaal ofwel de isolatiewaarde (R-U-k-waarde) is bepalend in hoeverre de verwarmde lucht doorheen het isolatiemateriaal kan penetreren. Wenst men dus een optimaal resultaat dan is de isolatiewaarde van het isolatiemateriaal gecombineerd met de wijze van isoleren van belang waarbij de volgende regel zeker geldt: "over-isoleren of teveel isoleren bestaat niet". Des te meer u isoleert, des te meer rendement u creëert.

Wat is Temax isolatiemateriaal - isolatiefolie

Temax is een beschermd handelsmerk van de Belgische fabrikant Krautz, wat staat voor een nieuw isolatiemateriaal dat een reputatie heeft opgebouwd in de transportsector voor het vervoer van geconditioneerde goederen zoals levensmiddelen, farmaceutische producten, chamicaliën en zo meer waar strenge normen en temperatuureisen gesteld worden. In deze marktsegmenten is het Temax isolatiemateriaal wereldwijd bestempeld als beste isolatiemateriaal in zijn soort. Het Temax isolatiemateriaal is een isolatiefolie dat opgebouwd is uit meerdere lagen met variabele diktes waarin verschillende isolatietechnieken vervat zitten teneinde weerstand te bieden tegen de gekende warmteoverdrachten zijnde: straling, convectie en conductie. Bij de Temax isolatietechniek maken we gebruik van meerlagige niet-geventileerde luchtspouwen opgebouwd uit gesloten convectiecellen dewelke gecombineerd worden met een hoogwaardige multilayer reclectietechnologie. Deze unieke samenstelling en opbouw resulteert in een hoge isolatiekwaliteit met een minimale eigen temperatuuropname van het materiaal. En dit met beperkte dikte. Onderaan op deze pagina vindt u een overzicht van de verschillende isolatiediktes.

Drukvlakken isolatietechniek met Temax isolatiefolie – isolatiemateriaal

Als de Temax4000 isolatie in een constructie wordt bevestigd, dan dient dit steeds in een U-vorm te gebeuren waardoor aan de zijden drukvlakken ontstaan die tegen de constructie drukken zoals afgebeeld op onderstaande figuur. Deze U-formaat wordt gevormd door vouwzijden die gegenereerd worden door de gestikte randen van de isolatie. Deze gestikte randen worden simpelweg naar binnen omgevouwen en vervolgens geniet tegen de balken. Voornaam is dat de nieten niet te ver uit elkaar gelegen zijn opdat de isolatie overal goed tegen de balken aansluit. Inden gewenst kan tevens een dunne lat gebruikt worden om de isolatie-omvouw goed te laten aansluiten tegen de balkconstructie en hierdoor alle mogelijke koudebruggen te vermijden. Naast de drukvlakken maakt de Temax isolatie tevens gebruik van spanningsvlakken die er eveneens zorg voor dragen dat geheel luchtdicht geïsoleerd wordt zoals getoond op onderstaande tekening. Doordat tevens een Temax isolatie als voorzetfolie (SP3) wordt gebruikt ontstaan ruimtes met stilstaande lucht tussen de spanningsfolie en de isolatiefolie waardoor de volledige dikte van de balkconstructie als isolatiedikte geldt.

Krautz temax thermische energie engenieering Wonungbau Isolierfolien

Warm en koud dak isolatietechniek met Temax isolatiefolie – isolatiemateriaal

Als we spreken over een kouddak, dan bedoelen we hiermee dat de isolatie aan de binnenzijde van de dakconstructie aangebracht wordt en deze dakconstructie met andere woorden koud is. Deze isolatietechniek wordt het meest gebruikt bij het na-isoleren van bestaande dakconstructies. Nevenstaande figuur toont hoe met de Temax isolatie via deze kouddak isolatietechniek kan geïsoleerd worden. Ook nu bestaat de kunst erin om luchtdicht te isoleren waardoor de doorlating van damp of luchtvocht wordt vermeden en geen zichtbare of onzichtbare vochtproblemen kunnen optreden. Als we spreken over een warmdak, dan bedoelen we hiermee dat de isolatie aan de buitenzijde van de dakconstructie aangebracht wordt en deze dakconstructie met andere woorden warm is. Deze isolatietechniek wordt het meest gebruikt bij nieuwbouw woningen of volledige dakrenovaties.

Binnenmuur binnengevel isolatietechniek met Temax isolatiefolie – isolatiemateriaal

Als een muur of gevel niet of minimaal geïsoleerd is, dan bestaat de mogelijkheid deze gevel langs de binnenzijde extra te isoleren. Hiervoor wordt een extra binnenmuur geplaatst, opgebouwd uit een hout of metaal skelet lattenwerk waartegen afwerkingsplaten of gipsplaten worden bevestigd. Het isoleren gebeurt in dit lattenwerk. Als de gevel die geïsoleerd wordt een buitenmuur is, die aan vocht en weeromstandigheden blootgesteld staat, dan is het isoleren aan de binnenzijde een delicate aangelegenheid aangezien zichtbare (vochtplekken) of onzichtbare vochtproblemen (verrotting) kunnen optreden. De buitenmuur is veelal koud wat betekent dat aan de warme zijde van de gevel of muur warme lucht of damp zal condenseren en vochtplekken creëert. Hiertegen biedt de Temax isolatie thans een opportuniteit. De Temax isolatie is geheel waterbestendig, waterdicht en vochtwerend die hierdoor tevens fungeert als een dampscherm waardoor de warme dampen geen doorgang kunnen vinden naar de buitenmuur. Hierdoor kan geen condensatie plaatsvinden wat welliswaar van toepassing is bij andere isolatoren waardoor een extra dampscherm vereist is. De Temax isolatie biedt de mogelijkheid om geheel luchtdicht te isoleren.

Krautz Temax isolatie

Krautz Temax insulation isolation

Spouwmuur isolatietechniek met Temax isolatiefolie – isolatiemateriaal

Krautz Temax cavity wall insulationAls we spreken over een spouwmuur dan bedoelen we hiermee een muur of gevel van een gebouw waarbij twee muren (binnenblad en buitenblad) naast elkaar zijn opgetrokken dewelke gescheiden zijn door een spouw. Het doel van de spouw is hierbij vochtdoorslag van de buitenmuur, ontstaan door neerslag, naar de binnenmuur te vermijden. Om het drogen van de buitenmuur of buitenblad extra te stimuleren worden vaak enkele verticale voegen open gehouden in de buitenmuur, ook wel open stootvoegen genoemd, dewelke fungeren als interne luchtcirculatie in de spouw ofschoon onderzoek heeft aangetoond dat normale bakstenen voornamelijk mits diffusie hun opgenomen vocht afgeven.

Sinds de jaren zeventig worden de spouwmuren tevens geïsoleerd wat dus betekent dat isolatiemateriaal in de spouw wordt aangebracht. Hierbij dient het afvoeren van vocht en de mogelijkheid tot drogen van de buitengevel in acht genomen worden. Dit doet men door tussen de isolatie en de buitengevel alsnog een luchtspouw te laten waarlangs lucht kan circuleren. Met andere woorden wordt de isolatie steeds tegen de binnenmuur of binnenblad aangebracht.

Het Temax isolatiemateriaal is ideaal om een spouwmuur te isoleren aangezien deze geheel waterbestendig en dampdicht is. Vocht dat via de buitenmuur een weg naar de binnenmuur tracht te vinden zal door het isolatiemateriaal tegengehouden worden. Tevens wordt het Temax materiaal geheel niet beïnvloedt door langdurige blootstelling aan vocht of water waardoor op lange termijn geen afbreking van de isolatiekwaliteit plaatsvindt. Ook bij de Temax wordt het isolatiemateriaal met behulp van spouwankers aan de binnenmuur bevestigd waarna het door rozetten op de gewenste plaats wordt gehouden. In de hoeken van het gebouw kan de isolatie, omwille van de flexibiliteit, makkelijk omheen de hoek gevouwen worden waardoor koudebruggen in de hoeken vermeden worden.

Wetgeving en subsidies inzake isolatiefolie als isolatiemateriaal

Indien u ervoor zou willen opteren om isolatiefolie te gebruiken om uw woning te isoleren dan dient u uzelf goed te informeren inzake wetgeving en subsidies. In sommige landen mag isolatiefolie niet als hoofd-isolatie gebruikt worden waardoor het veelal gebruikt wordt als "na-isoleren" isolatietechniek. Ook voor subsidies dient u zich goed te vergewissen van de regels en wetgevingen. Niet alle landen bieden subsidies als isolatiefolie wordt gebruikt om de woning te isoleren waardoor de isolatiefolie wederom veelal gebruikt wordt om na te isoleren of extra te isoleren.