Temax ecologische voetafdruk – recyclage – supply chain

U bent hier: Nederlands > Wie zijn we > ecologische voetafdruk

TEMAX recycling ecological footprint thermal blankets

Deze pagina biedt u een overzicht van onze GROENE filosofie en interesse in onze ecologische voetafdruk.

TEMAX - FILM
Van ruw materiaal tot ruw materiaal

Deze film toont de productie en recycling van Temax isolatiemateriaal en Thermal Blankets.

1. Ruwe materialen
2. Productie van Thermal Blankets
3. Gebruik van Thermal Blankets
4. Demontage van Thermal Blankets
5. Recycling van Thermal Blankets
6. Ruwe materialen

1. Groene energie met zonnepanelen

Bij onze productie van allerhande isolatieproducten trachten we zoveel mogelijk gebruik te maken van groene energie. Om dit te realiseren werden de daken van onze nieuwe productie voorzien van zonnepanelen dewelke instaan voor het genereren van de vereiste elektrische stroom voor de productiemachines

2. (0%) afval bij productie

Bij de productie van de Temax isolatiematerialen wordt gestart met de basismaterialen zijnde polyethyleen granulaten. Deze granulaten worden gesmolten en tot een film getrokken waarin lucht, die onze basisisolator is, ingesloten wordt in convectiecellen waardoor een isolerende folie ontstaat. Bij deze productie wordt het geproduceerde afval direct in onze recycling machines verwerkt tot basismateriaal en herwerkt in de productie hetgeen leidt tot (0%) productie afval.

3. (100%) Herverwerking van afgekeurde producties

Zoals in elke productie kan het ook bij onze productie gebeuren dat een productierun omwille van een bepaalde reden niet verloopt zoals zou moeten en de geproduceerde film door onze kwaliteit afgekeurd wordt. Deze afgekeurde productie is thans geen afvalproduct. Naast de productie van folien beschikken wij tevens over speciaal ontwikkelde versnippermachines die als doel hebben dergelijke afgekeurde folie te vernipperen tot kleine plakjes die vervolgens gesmolten worden om er nieuwe basisgranulaten van te maken die dan weer tot film worden geproduceerd.

4. Temax makkelijk te recycleren isolatiemateriaal

Het Temax isolatiemateriaal wordt veelal als een eenweg isolatie materiaal gebruikt in ondermeer verpakkingen en het isoleren van transport verpakkingen zoals palletten en rolcontainers. Bij een dergelijk eenweg gebruik, wordt de ecologische voetafdruk zeer voornaam. Daarom wordt bij zowel de productie als bij de recycling rekening gehouden met dit gegeven. Zo wordt de Temax isolatie geproduceerd uit materialen zoals polyethyleen en polyester die 100% recycleerbaar zijn en worden de benodigde basismaterialen of grondstoffen afgemeten op de vereiste isolatiekwaliteit opdat de ideale samenstelling wordt gerealiseerd. Aangezien dat de materialen recycleerbaar zijn kan de ontvanger van de verzending de isolatiematerialen deponeren in de bestaande afvalstromen en dient derhalve geen separate afvalstroom gecreëerd te worden. Indien gewenst stelt Krautz recyclage protocollen ter beschikking die aantonen hoe het materiaal samengesteld is, hoe het geproduceerd is en hoe het dient gerecycleerd te worden.

TEMAX recycling Polyethylene

TEMAX recyclage van polyethyleen
Hergebruiken van gebruikte grondstoffen

Temax recycling code low density Polyethylene
Temax recycling code
Low Density Polyethylene

Temax recycling code metalized polyester foil
Temax recycling code
Metalized Polyester Foils

5. TEMAX Supply chain - Indirect hergebruik = GEEN afval

Door de zeer eenvoudige recyclage van het Temax isolatiemateriaal kan een unieke supply chain gecreëerd worden waarbij de gebruikte eindproducten (isolatiemateriaal) opnieuw worden geformatteerd tot grondstoffen die opnieuw kunnen worden geproduceerd tot Temax-isolatiemateriaal. Dit betekent dat één grondstofcomponent meerdere keren wordt gebruikt, maar in een unieke re-productie supply chain-formule. Deze formule is momenteel in verdere uitbouw door Temax.

TEMAX Indirect Hergebruik-formule
= Grondstof> product> grondstof> product> enz ..

  • Continu hergebruik van gebruikte grondstoffen
  • Zeer lage impact op de ecologische voetafdruk
  • GEEN afval - Hergebruik-formule in een toepassing voor eenmalig gebruik
  • GEEN risico's = Per herproductie = Temax kwaliteitscontrole
  • GEEN contaminatierisico's in de formule voor hergebruik
  • GEEN temperatuurrisico's in de formule voor hergebruik
  • GEEN complex voorraadbeheer in de formule voor hergebruik
  • GEEN complex track en trace management

TEMAX supply chain Ecological footprint recycling

ZIE ons BOEK
T.R.M.-plan "Temperature Risk Management"

 

6. We halen uw gebruikte TEMAX-materiaal op op uw locatie

In punt (1) hebben we de recyclage-machines gezien die we in ons productieproces hebben geïmplementeerd. Deze implementatie biedt ons de mogelijkheid om onze klanten een recycling-opportuniteit te bieden. Samen met de klanten kunnen we een recyclage-beheersysteem organiseren, wat betekent dat onze klanten na gebruik de gebruikte isolatiematerialen aan ons kunnen retourneren, zodat we het materiaal opnieuw kunnen recyclen om nieuwe basismaterialen te produceren. We kunnen een gebruikte materiaalstroom met uw locaties implementeren.

OPMERKING VOOR PAYLOAD
Het Temax-isolatiemateriaal is luchtgebaseerd en kan met kracht worden samengedrukt om het verzendvolume te verlagen en te besparen op de retourkosten.

7. BIO Polyethyleen als grondstof

De firma Krautz-Temax is begonnen aan een wereldwijde studie naar de ontwikkeling en productie van uniek BIO-polyethyleen voor de productie van Temax thermische bubbelfolies.
Deze studie staat binnenkort open voor publicatie.

8. Temax transportsysteem met 120m³ trailers = 20% CO2-besparing

Om de CO2-productie tijdens het transport van de volumineuze Temax-isolatiematerialen te verminderen, heeft Krautz-Temax geïnvesteerd in zes speciale transporttrucks en -trailers waarbij het standaard transportvolume van 85m³ (standaard oplegger in Europa) wordt verhoogd tot 120m³.

Dit betekent dat elke vijf transporten, één transport wordt geëlimineerd en 20% wordt bespaard op standaard CO2-productie en wegverkeer.

Nitatrans TEMAX trucks

Meer groene punten bij volgende update