Temax ecologische voetafdruk

U bent hier: Nederlands > Wie zijn we > ecologische voetafdruk

Wij denken groen! In onze productie en producten

Temax ecological footprint

Groene filosofie productie

Groene energie met zonnepanelen
Bij onze productie van allerhande isolatieproducten trachten we zoveel mogelijk gebruik te maken van groene energie. Om dit te realiseren werden de daken van onze nieuwe productie voorzien van zonnepanelen dewelke instaan voor het genereren van de vereiste elektrische stroom voor de productiemachines

Herverwerking van afgekeurde producties = 0% afvalproductie
Bij de productie van de Temax isolatiematerialen wordt gestart met de basismaterialen zijnde polyethyleen granulaten. Deze granulaten worden gesmolten en tot een film getrokken waarin lucht, die onze basisisolator is, ingesloten wordt in convectiecellen waardoor een isolerende folie ontstaat. Zoals in elke productie kan het ook bij onze productie gebeuren dat een productierun omwille van een bepaalde reden niet verloopt zoals zou moeten en de geproduceerde film door onze kwaliteit afgekeurd wordt. Deze afgekeurde productie is thans geen afvalproduct. Naast de productie van folien beschikken wij tevens over speciaal ontwikkelde versnippermachines die als doel hebben dergelijke afgekeurde folie te vernipperen tot kleine plakjes die vervolgens gesmolten worden om er nieuwe basisgranulaten van te maken die dan weer tot film worden geproduceerd. Bij onze productie van folien wordt dan ook 0% afval gecreëerd.

Groene filosofie producten

Recycleerbaar isolatiemateriaal
De Temax isolatie wordt veelal als een eenweg isolatie materiaal gebruikt in ondermeer verpakkingen en het isoleren van transport verpakkingen zoals palletten en rolcontainers. Bij een dergelijk eenweg gebruik, wordt de ecologische voetafdruk zeer voornaam. Daarom wordt bij zowel de productie als bij de recycling rekening gehouden met dit gegeven. Zo wordt de Temax isolatie geproduceerd uit materialen zoals polyethyleen en polyester die 100% recycleerbaar zijn en worden de benodigde basismaterialen of grondstoffen afgemeten op de vereiste isolatiekwaliteit opdat de ideale samenstelling wordt gerealiseerd. Aangezien dat de materialen recycleerbaar zijn kan de ontvanger van de verzending de isolatiematerialen deponeren in de bestaande afvalstromen en dient derhalve geen separate afvalstroom gecreëerd te worden. Indien gewenst stelt Krautz recyclage protocollen ter beschikking die aantonen hoe het materiaal samengesteld is, hoe het geproduceerd is en hoe het dient gerecycleerd te worden.

Temax recycling code low density Polyethylene
Temax recycling code
Low Density Polyethylene

Temax recycling code metalized polyester foil
Temax recycling code
Metalized Polyester Foils

Recyclage van gebruikte Temax isolatiematerialen / producten
In vorig punt hebben we reeds aangegeven dat we naast de productiemachines tevens over speciaal ontwikkelde vernipper en smeltmachines beschikken die het isolatiemateriaal terug omvormen tot basisgranulaten die dan weer tot een isolatiefilm worden geproduceerd. Dit biedt de unieke kans om een recyclageprogramma aan onze klanten aan te reiken. Heeft u met andere woorden een Temax isolatieproduct, een eenmalig gebruikt product of een herbruikbaar product, dat omwille van een bepaalde reden onbruikbaar geworden is, dan kan u dit ons toezenden ter recyclage. Wij zullen bij ontvangst het Temax product volledig demonteren en per materiaalsoort kanaliseren. Per kanaal zullen we vervolgens de materialen omvormen tot nieuwe basimaterialen voor de productie van nieuwe producten.
Zie gepubliceerde boek TRM-plan "Temperature Risk Management" thermal blankets richtlijnen