PROTOCOLLEN Handleiding en gebruiksaanwijzing

U bent hier: Nederlands > Temperaturen > Protocollen

Wat zijn protocollen

De Krautz-Temax protocollen zijn boekjes (PDF formaat) die handleidingen en gebruikersinformatie bevatten over hoe bepaalde ladingdragers zoals dozen, rolcontainers, pallets, zeecontainers en zo meer dienen geïsoleerd te worden teneinde bepaalde resultaten te behalen inzake temperatuurbeheersing of temperatuurbewaring. De protocollen zijn een stap-voor-stap handleiding dewelke via tekeningen of fotomateriaal toont hoe een bepaalde verpakkingstechniek dient toegepast te worden teneinde het gewenste resultaat te behalen. Alle protocollen worden door Krautz-Temax ontwikkeld.

Isolatieconfiguratie T...-S...-B... (Top, side, bottom)

De te gebruiken isolatieconfiguratie is de isolatiekwaliteit van het isolatiemateriaal dat benodigd is om de gewenste of vereiste temperatuurresultaten te behalen volgens de vooraf berekende resulaten, geteste waarden of gevalideerde waarden. Als de isolatieconfiguratie niet toegepast wordt zoals omschreven in de protocollen of de specifiek op maat voorgeschreven instructies, kunnen temperartuurafwijkingen optreden. Krautz-Temax kan dus niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele temperatuurwfwijkingen die te wijten zijn aan een foutief gebruik van de omschreven isolatietechnieken of een foutief gebruik van de voorgeschreven isolatieconfiguratie.

Voorbeeld beschikbare protocollen

Onderstaand vindt u enkele protocollen. Helaas kunnen niet alle protocollen getoont worden wegens de grote verscheidenheid aan producten en de flexibiliteit van de protocollen. Protocollen ofwel de individuele instructies wijzigen frequent omwille van optimalisaties en productwijzigingen. Alle protocollen zijn op email aanvraag beschikbaar in PDF formaat.

Krautz Temax worksheet thermal blankets

Krautz Temax worksheet thermal covers pallets

Protocol filmpjes - movies

Krautz-Temax stelt eveneens meerdere protocol filmpjes ter beschikking op deze website. Deze filmpjes tonen eveneens het gebruik van de protocollen en dragen bij tot de vereenvoudiging en het begrijpen van de procedures.

Ergonomie in het ontwerp van de protocollen

Krautz-Temax ontwikkelt eigenhandig alle protocollen waarbij in eerste instantie prioriteit wordt gegeven aan de isolatietechnieken teneinde de gewenste of vereiste temperatuurresultaten te behalen. Bij het ontwerp van de protocollen wordt evenwel veel aandacht besteed aan de ergonomie van de gebruiker protocollen, de medewerkers van de klanten, opdat een klantvriendelijk gebruik wordt gerealiseerd. Krautz-Temax streeft dan ook naar een gebruik waarbij de ergonomie van de gebruiker centraal staat maar kan evenwel niet verantwoordelijk gesteld worden indien alsnog kwetsuren ontstaan door een foutief gebruik van de protocollen.