S.O.P.’s Standard Operation Procedures – Standaard werkwijze

U bent hier: Nederlands > Temperaturen > S.O.P's

Wat zijn S.O.P's "Standard Operation Procedures"

Standard Operation Procedures ofwel S.O.P's in het kort zijn procedures die speciaal onwikkeld worden teneinde een bepaalde uniformiteit te bewerkstelligen voor het behalen van eenzelfde resultaat als een voorheen behaalde resultaat. Het zijn dus procedures en instructies die neergeschreven zijn dewelke gevolgd dienen te worden wil men eenzelfde resultaat behalen als hetgeen voorheen werd bewerkstelligd. Indien de procedures of instructies niet gevolgd worden, kunnen afwijkingen optreden ten aanzien van de originele resultaten.

Temax S.O.P's "Standard Operation Procedures" instructies

De Krautz-Temax S.O.P's "Standard Operation Procedures" zijn in directe opvolging van de Temax protocollen. De protocollen tonen de werkwijze en "hoe te gebruiken" handleidingen terwijl de S.O.P's de instructies bevatten. Beiden gecombineerd leiden naar een bepaalde temperatuur resultaat. Wil men eenzelfde resultaat behalen of kopiëren, dan dienen zowel de gebruikte protocollen als dezelfde S.O.P's toegepast te worden. Elk ander gebruik van de protocollen of de instructies zal leiden naar een afwijking in het voorheen behaalde resultaat.

De Krautz-Temax S.O.P's zijn neergeschreven in een PDF document en bevatten de belangrijkste procedures en instructies dewelke gevolgd dienen te worden om een uniformiteit te creëren in de functionaliteit en de beoogde resultaten. The S.O.P's kunnen ook op maat opgemaakt worden volgens een bepaald te behalen temperatuurresultaat of voor bepaalde klanten en hun toepassingen.

Validaties en S.O.P's voor kwaliteitzekerheid - Quality Assurance

De Krautz-Temax protocollen en S.O.P's worden vaak in de validatie en de validatieprocessen gebruikt door ondermeer producenten van farmaceutische producten, retailers en producenten van voedingsmiddelen, producenten van chemicaliën, en zo meer. Dit betekent dat de Temax protocollen en S.O.P's een toegewijd onderdeel worden van de definitieve validatie en de processen. Deze definitieve validatie zal bijgevolg de te handhaven kwaliteit en de kwaliteitszekerheid bepalen waarbij de compliance zich verder zal doorzetten in geval van internationale implementeringen.

Vraag naar de voorbestemde protocollen en S.O.P. ontwerpen

Dient u temperatuurgevoelige producten te isoleren en weet u niet welke isolatieconfiguratie of S.O.P's u voor die klant of het beoogde temperatuurresultaat dient te gebruiken, informeer uzelf bij uw overste of neem contact op met onze thermische specialisten. Ga zeker niet gewoon maar isoleren! Indien je zo maar gaat isoleren, dan zal de kwaliteit van de goederen beïnvloedt worden.

temax-sop-001

temax-sop-002

T.R.M.-plan "Temperature Risk Management"

The Temax T.R.M.-plan contains the written instructions and guidelines on handling Temax thermal blankets and functions as documentation to the G.D.P. "Good Distribution Practice" guidelines according (WHO and EU). S.O.P's + protocols + T.R.P.'s + T.M.P.L's, T.M.P's + QA + validation + Supply chain + recycling, etc.

PUBLISHED in book : ISBN 9789048439560
Available on email request