Meerlagige isolatietechniek bij isolatiefolie en isolatiemateriaal

U bent hier: Nederlands > Koudeketen > Meerlagige Isolatie

Wat betekent de isolatiewaarde bij isolatiematerialen - conductie en lambda W/m.K

Als we kijken naar isolatiematerialen in het algemeen dan kunnen we vaststellen dat eigenlijk alle soorten materialen wel een bepaalde isolerende eigenschap bezitten en bijgevolg een bepaalde thermische weerstand bieden tegen temperatuurwijzigingen. Alle materiaalsoorten denk even aan hout, vloeistof, metaal, kuststof maar ook lucht bijvoorbeeld, hebben met andere woorden de mogelijkheid om een bepaalde thermische weerstand of thermische geleiding te genereren. Elke materiaalsoort heeft naargelang de moleculaire opbouw uiteraard een andere thermische weerstand waardoor we goede en slechte isolatoren van elkaar kunnen onderscheiden. Om een goede of slechte isolator van elkaar te onderscheiden kunnen de materiaalsoorten op hun thermische geleiding of thermische weerstand getest worden waarna een bepaald cijfer op het materiaal gekleefd wordt hetgeen de thermische geleiding of de thermische weerstand weergeeft. We noemen dit ook wel conductie waarbij het geleidingscijfer als Lambda-waarde wordt opgegeven. Zo heeft lucht een conductie ofwel een lambda waarde van 0,024W/m.K en ijzer een waarde van 79W/m.K of hout bijvoorbeeld 0,1W/mK. Hierbij wordt duidelijk dat des te lager de waarde, des te meer thermische weerstand het materiaal heeft ofwel des te hoger de waarde, des te meer thermische energie door het materiaal stroomt ofwel geleid wordt. We kunnen dan ook stellen dat lucht, in dit voorbeeld de beste isolator is en ijzer de slechtste. Dus, des te lager de conductie of lambda waarde, des te beter de thermische weerstand ofwel de isolatiekwaliteit.

Wat is een meerlagig isolatiemateriaal

Als we praten over een meerlagig isolatiemateriaal dan bedoelen we hiermee dat meerdere verschillende materiaalsoorten gecombineerd zijn tot één samenstelling hetgeen in zijn geheel dan weer een nieuwe thermische weerstand of thermische geleiding heeft. Het doel van het samenstellen van verschillende materiaalsoorten kan allerlei zijn zoals het verbeteren van de prestaties inzake thermische weerstand of het verbeteren van andere materiaaleigenschappen zoals stugheid of flexibiliteit, slijtvastheid en zo meer. Hierbij zien we het verhogen van de thermische weerstand thans als hoofdoel en kan gesteld worden dat de thermische weerstand van het samengestelde isolatiemateriaal per materiaaldikte beter is dan de partiële thermische weerstand van de individuele materialen.

Krautz Temax thermal engineering conduction

Krautz Temax thermische Engineering Konduktion

Krautz Temax thermische engineering conductie

Bovenstaande tekeningen tonen de thermische geleiding (pijl) of thermische weerstand van zowel eenlagige als gecombineerde meerlagige isolatiematerialen. De eerste tekening toont een materiaal (A) met dikte (M) en een bepaalde thermische geleiding en weerstand hetgeen weergegeven wordt door de stijging van de pijl. De te steiler de pijl, des te hoger de geleidbaarheid van thermische energie doorheen het materiaal. Hierin is te zien dat de pijl ofwel de stroming van de thermische energie buiten het materiaal sterk stijgt en trager verloopt in het materiaal wat de thermische weerstand aangeeft. De tweede tekening toont een samengesteld materaal met eenzelfde dikte (M), thans met een nieuwe thermische geleiding dewelke wederom aangegeven wordt door de pijl. Hierbij is duidelijk te zien dat materiaal (A) een hogere thermische weerstand heeft dan materiaal (B) aangezien de pijl steiler is in materiaal (B). Het resultaat van de samenstelling (A+B) is thans een hogere thermische geleidbaarheid wat dus een slechter isolatiemateriaal zou zijn. De laatste tekening toont een speciale samenstelling waarbij een luchtspouw werd gecreëerd tussen beide materialen (A) en (B). Deze luchtspouw heeft als voordeel dat de thermische energie niet alleen met behulp van conductie maar met behulp van straling ofwel radiatie (Ra) wordt overgebracht van materiaal (A) naar (B). Dit fenomeen creëert een grote vertraging van de overbrenging van de thermische energie en draagt dus bij tot een hogere thermische weerstand van de samengestemlde opstelling zijnde: (A + B + luchtspouw). Deze vertraging van de overbrenging van de thermische energie kan daarenboven nog vergroot worden door de luchtspouw te voorzien van een ventilatiestroom.

TEMAX meerlagige isolatiefolie met stilstaande lucht en geventileerde luchtspouw

Temax is een uniek ontwikkeld isolatiemateriaal waarin meerdere isolatietechnieken geïmplementeerd zijn met als doel een maximale thermische weerstand te creëren met een zo klein mogelijke materiaaldikte. Het Temax isolatiemateriaal is inmiddels uitvoerig getest door vooraanstaande farmaceutische bedrijven inzake koudeketen-logistiek en meermaals genomineerd als het beste isolerende materiaal in zijn soort.

Krautz Temax multi layer thermal blanket Isoliermaterial IsolierfolienHet Temax isolatiemateriaal is een meerlagig isolatiemateriaal opgebouwd uit thermisch isolatielagen en reflectielagen. Het basis isolatiemateriaal is opgebouwd is uit kleinere gesloten convectiecellen waarin stilstaande lucht wordt gegenereerd waardoor een hoge isolatiekwaliteit wordt gegenereerd. Daarnaast zijn meerdere reflectie lagen geïntegreerd die weerstand bieden tegen de thermische straling ofwel radiatie. Hierbij is de reflectiecapaciteit van de reflectiefolie zéér hoog tot zelfs 97% reflectiecapaciteit waardoor een lage emissie factor kan gegenereerd worden. Omwille van de hoge reflectiecapaciteit en de daarbijhorende lage emissie factor kan véél van de invallende thermische straling weerkaatst worden. Nevenstaande tekening toont het Temax-4000 isolatiemateriaal waarin zelfs vier (4) lagen reflectiemateriaal opgenomen zijn om hoge thermische weerstand te kunnen bieden tegen hoge thermische stralingen. Naast de unieke opbouw van meerdere thermische weerstands-technieken, is de Temax isolatie tevens voorzien van uniek opgebouwde luchtspouwen tussen de verschillende materialen die een ventilatiestroom genereren zodat warme of koude lucht, die doorheen het isolatiemateriaal penetreert, wordt afgeleid zodat een sterke vertraging ontstaat van de thermische conductie wat wederom leidt naar een verhoging van de isolatiekwaliteit.

Kortom, het Temax isolatiemateriaal is uniek in zijn soort en kan wel revolutionair genoemd worden in de specifieke isolatie-soort. Tal van geïntegreerde isolatietechnieken bieden een forse thermische weerstand tegen zowel thermische straling of radiatie als thermische conductie. Mocht u nog verdere vragen hebben over de thermische technologie van het Temax isolatiemateriaal dan staat ons engineering team graag te woord.

Temax als een geïsoleerde wikkelfolie voor het isoleren van goederen in koudeketen logistiek

Als goederen op een pallet, rolcontainer, luchtvrachtpallet of andere ladingdragers worden geladen, dan dienen de goederen omwikkeld te worden om te vermijden dat de goederen van de pallet of rolcontainer vallen. Dit omwikkelen gebeurt via een wikkelfolie of stretchfolie of rekfolie waarbij een folie met een bepaalde rekkracht omheen de pallet wordt gewikkeld. Het doel bestaat er dus in de volledige pallet of rolcontainer te wikkelen zodat de goederen bescherm en vast zitten en dusdanig niet meer van de pallet of rolcontainer kunnen vallen. De wikkelfolie zit hierbij op een rol en wordt manueel of machinaal omheen de pallet of rolcontainer gewikkeld.

Indien de goederen op de pallet of rolcontainers thans temperatuurgevoelige producten of geconditioneerde producten zijn zoals gekoelde versproducten, diepvries producten of ambient producten, dan dienen deze niet alles beschermd te worden tegen het vallen, maar dienen ze tevens beschermd te worden tegen ongewenste omgevingstemperaturen. Om dit mogelijk te maken kan gebruik gemaakt worden van een geïsoleerde wikkelfolie. Een geïsoleerde wikkelfolie is een wikkelfolie die opgebouwd is uit een bepaald isolatiemateriaal en hierdoor een bepaalde thermische weerstand kan bieden tegen de ongewenste omgevingstemperaturen. Hierbij zal de geïsoleerde wikkelfolie als doel hebben de eigen temperatuur van de geconditioneerde goederen zo lang als mogelijk te bewaren of stabiel te houden. De tijd dat de temperatuur stabiel gehouden kan worden is afhankelijk van de isolatiekwaliteit van de geïsoleerde wikkelfolie. Des te beter de isolatiekwaliteit (R-U-k-waarde), des te beter het temperatuurbehoud.

Omwille van de hoge isolatiekwaliteit gecombineerd met de flexibiliteit van het materiaal wordt de TEMAX isolatiefolie veel gebruikt als geïsoleerde wikkelfolie om de temperatuur van temperatuurgevoelige producten of geconditioneerde producten te bewaren. De Temax geïsoleerde wikkelfolie is zelfs gevalideerd door meerdere farmaceutische bedrijven voor wereldwijde verzendingen via luchtvracht in de koudeketen-logistiek. Hierbij staat luchtvracht gekend als een transport systeem waar extreme temperaturen opgemeten worden. Ook hier werd Temax vaak genomineerd als beste isolatiemateriaal in zijn soort