Klinische testen – clinical trials – isolatieverpakkingen

U bent hier: Nederlands > Wie zijn we > Klinische tests

Wat zijn klinische testen?

Een klinische test is een onderzoeksstudie met patiënten of gezonde vrijwilligers om te evalueren of een nieuwe behandeling veilig is (veiligheid) en of zij werkt (werkzaamheid). Klinische studies worden verricht om de werkzaamheid van geneesmiddelen alsook combinaties van verschillende behandelingen te testen..

De verschillende fasen in klinische testen

Phase (0) Studie

  • Een eerste test op moleculaire basis met een zeer kleine dosis om na te gaan hoe het lichaam reageert op het medicijn

Phase (I) Studie

  • De veiligheid en de werking van het geneesmiddel worden getest op een groep gezonde deelnemers of een heel beperkte groep patiënten met een zeer specifieke aandoening. Er wordt nagegaan wat de algemene effecten zijn (bijvoorbeeld opname in het bloed) en of er onmiddellijke nevenwerkingen zijn.

Phase (II) Studie

  • In fase II onderzoekt men vooral de werkzaamheid van het nieuwe product bij verschillende doseringen en toedieningsfrequenties

Phase (III) Studie

  • Het product wordt op grotere schaal (100 tot 2000 of meer) en op langere termijn getest. De zeldzamere bijwerkingen komen hierbij aan het licht. Sommige patiënten krijgen de standaardbehandeling of een nep-product (‘placebo’) en andere patiënten krijgen de nieuwe behandeling of het nieuwe product. De resultaten worden vergeleken. De meeste geneesmiddelenstudies in ziekenhuizen zijn fase III-studies.

Phave (IV) Studie

  • Nadat het product op de markt is gebracht, wordt het verder opgevolgd om zeldzame bijwerkingen en de resultaten op lange termijn te bestuderen

De noodzaak van klinische testen

Klinische studies zijn nodig om nieuwe therapieën of technieken voor behandelingen te kunnen ontwikkelen. Er wordt immers geen nieuw geneesmiddel of geen nieuwe behandeling gebruikt en op de markt gebracht alvorens uitgebreide studies hebben aangetoond dat dit nieuw product of deze nieuwe behandeling doeltreffend en veilig is..

Waarom Temax Pharma+ voor de verpakking van uw klinische testen?

Dankzij onze + 20 jaar ervaring in het ontwikkelen en produceren farmaceutische verpakkingen, begrijpen wij als Temax Pharma + veel beter dan wie dan ook wat u nodig heeft en kunnen wij zeer snel reageren en leveren.

Op basis van uw klinische onderzoeksontwerp, passen we de verpakkingsstrategie aan en optimaliseren we deze om aan uw tijdlijnen en gewenste resultaten te voldoen. De tijdige levering en het efficiënte gebruik van beschikbare materialen is onze expertise.

Met onze eigen productiecentra wereldwijd en in Europa met dagelijkse transporten naar onze belangrijkste hub In België zijn we in staat om heel snel te schakelen.

Als Temax Pharma + beschikken wij over volledig eigen faciliteiten die ambient- en koelverpakkingen ondersteunen en zijn strategisch over de hele wereld gesitueerd om tegemoet te komen aan uw lokale behoeften.